6 פברואר 2024 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר אמנון ורנר ז"ל

מודעת אבל אמנון ורנר

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר אמנון ורנר ז"ל