2 מרס 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הפרופ' עוזי שביט ז"ל

עוזי שביט

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הפרופ' עוזי שביט ז"ל