7 מאי 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים העבריים אבלה על פטירתו של חוקר הספרות פרופ' דן לאור ז"ל

מודעת אבל דן לאור

אגודת הסופרות והסופרים העבריים אבלה על פטירתו של חוקר הספרות פרופ' דן לאור ז"ל