4 דצמבר 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל אבלה על פטירתה של המשוררת אמירה הס ז"ל

אמירה הס
אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל
אבלה על פטירתה של המשוררת
אמירה הס ז"ל
ומשתתפת בצער המשפחה
יהי זכרה ברוך