13 ספטמבר 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל אבלה על פטירתה של המשוררת ענת זגורסקי-שפרינגמן ז"ל

ענת זגורסקי שפרינגמןאגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל אבלה על פטירתה של המשוררת

ענת זגורסקי-שפרינגמן ז"ל

ומשתתפת בצער המשפחה

יהי זכרה ברוך