20 פברואר 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים העברים שולחת תנחומים למשוררת אורנה רב הון על פטירתו בטרם עת של בנה ניב רבהון ז"ל

רבהון

אגודת הסופרות והסופרים העברים
שולחת תנחומים למשוררת אורנה רב הון
על פטירתו בטרם עת של בנה
ניב רבהון ז"ל