14 מרס 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לדליס, על פטירת אמה מזל אלאלוף ז"ל

מזל אלאלוף מעודכן

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לדליס, על פטירת אמה מזל אלאלוף ז"ל