18 דצמבר 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחברת ועד האגודה ד"ר דריה מעוז על פטירתה של אמה רבקה מעוז ז"ל

רבקה מעוז
אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחברת ועד האגודה ד"ר דריה מעוז על פטירתה של אמה רבקה מעוז ז"ל