19 אוקטובר 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחבר האגודה הרצל חקק ולבני משפחתו על מותם של מחותניו, הוריו של כלתו

מודעת אבל משפחתו של הרצל חקק700 002
אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחבר האגודה הרצל חקק ולבני משפחתו על מותם של מחותניו, הוריו של כלתו