20 יוני 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לסופרת והמשוררת חנה טואג על פטירתו של בעלה דוד טואג ז"ל

דוד טואג זל

 אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לסופרת והמשוררת חנה טואג על פטירתו של בעלה דוד טואג ז"ל