27 אוקטובר 2021 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על מתה של הסופרת חנה אלג'ם

elgam