23 יוני 2022 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של המשוררת גבריאלה מורז ז"ל

מודעת אבל גבריאלה מורז