21 פברואר 2021 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של המשוררת רעיה המאיר

מודעת אבל רעיה המאיר