21 יולי 2020 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת ד“ר מרים דרור

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת ד“ר מרים דרור