17 יוני 2020 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של תמר בורנשטיין-לזר

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של תמר בורנשטיין-לזר