26 יוני 2022 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירתו של המשורר יחיאל חזק ז"ל

מודעת אבל יחיאל חזק