29 ספטמבר 2021 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירתו של הסופר משה גנן ז“ל

אגודת הסופרים אבלה על פטירתו של הסופר משה גנן ז“ל

מודעת אבל משה גנן