10 פברואר 2022 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירתו של פרופ' הלל ברזל

evel19