4 מאי 2022 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים אבלה על פטירת אמו של חבר ועד אגודת הסופרים מנחם פאלק

מודעת אבל 800