9 יוני 2020 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים מודיעה בצער רב על מותו של הסופר והמשורר יצחק מאיר

evelytzhakmeir700