29 נובמבר 2021 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים שולחת תנחומים למשוררת ד”ר מירי גלעד על פטירתו של בנה גיא גלעד ז“ל

gay800