21 נובמבר 2022 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרים שולחת תנחומים למשפחת אהרוני

Image
תנחומים למשפ אהרוני מעודכן
אגודת הסופרים שולחת תנחומים למשפחת אהרוני
לחברות האגודה מיכל אהרוני רגב וד"ר שלומית אהרוני ליר
על מות אביהן יעקב סיקא אהרוני
סופר, משורר, יקיר העיר רמת גן