בקול שונה - שיח סופרות על יצירה בעולם גברי

kol700

בקול שונה
שיח סופרות על יצירה בעולם גברי

יום רביעי | 2/3/22 | 19:30
בבית הסופר וגם בזום ובפייסבוק לייב