23 יוני 2024 | נכתב ע"י 

ברכות לחבר האגודה המשורר יוסף עוזר

ברכה יוסף עוזר

ברכות לחבר האגודה המשורר יוסף עוזר
על זכייתו בפרס חיים גורי לשירה עברית לשנת 2024
על ספרו "הסחה לאדום"