4 אפריל 2023 | נכתב ע"י 

ברכת יו"ר אגודת הסופרות והסופרים לחג הפסח

Image
ערב פסח, תשפ"ג

חברותי וחברי באגודת הסופרות והסופרים,

בחודשים האחרונים, המדינה גועשת ורוגשת. רבים מחברינו השתתפו בהפגנות ואף נוצרו קבוצות מחאה על טהרת סופרים ומשוררים שקיימו מחאות בדרכים שונות בכל רחבי הארץ. החשש מפגיעה משטרית שתלך ותתפשט גם על חופש הביטוי, שהוא נשמת הכתיבה הספרותית, הוציא מאות רבות מחברינו מן הבית אל הצמתים. אחד מתפקידנו המרכזיים הוא שמירה על הספרות והכותבים למיניהם. פגיעה בהם – תהיה פגיעה בציונות. כפי שאמרה פרופ' זיוה שמיר: "הספרות העברית קדמה לציונות"! משכך, על האגודה ומערכותיה השונות לפעול ביתר שאת לשמירה על הספרות וחופש הביטוי.

במקביל לשפע הפעילויות השונות ב"בית הסופר" בתל אביב ובערים מרכזיות בארץ (ובהקשר זה יש לציין את הפעילות הענפה בחיפה בהובלתו של חבר הוועד, שלמה אברמוביץ') ניהלנו השנה סדרה ארוכה ומורכבת של פגישות עם היזם שכבר תובע את יציאתנו מהבית על פי החוזה. אציין שרגע לפני פיצוץ, נענה לפנייתי אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בארץ - משרד שפיגלמן, קורן, זמיר ושות' – לייצג אותנו בהתנדבות ועו"ד יורם זמיר מטפל ישירות וצמוד בחוזה ובזכויותינו. כך או כך, הנתונים מצביעים על כך, שיציאתנו מהבית קרובה מאד.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לכל החברים הפעילים והמתנדבים, שבלעדי מסירותם, קשה היה לשמור על רצף פעילות מגוונת ומתמידה וכן לצוות "בית הסופר", בראשות נירה תובל, המנכ"ל, והעובדים שחר, אלה וחוה, אשר מתמודד יום ביומו עם עשרות נושאים ארגוניים, מנהליים, אישיים וכספיים של כל מערכות האגודה וחברי האגודה כמו גם עם קידום פעילויות הספרות והתרבות, ייזומן, קיומן וביצוען.

תודה לשאר עובדי האגודה במכון "גנזים" וב"מאזנים" ותודה לכן ולכם, חברות וחברים, על התמיכה והאמון.


בברכה, בחברות וחג שמח
צביקה ניר, יו"ר האגודה