19 ספטמבר 2022 | נכתב ע"י 

ברכת יו"ר האגודה לראש השנה תשפ"ג

Image

לחברות ולחברי האגודה – השלום והברכה!

בפרוס על כולנו השנה החדשה, שנת תשפ"ג, הנני מברך אתכם ואת בני משפחותיכם, בברכת שנה טובה, שנה פורייה, שנת בריאות תקינה ואושר.

חרף היותנו בתקופת מעבר ולאחר בחירות למוסדות האגודה בהן נבחר וועד אגודה חדש ובו מספר משמעותי של חברים חדשים, הצלחנו לעמוד בתוכניות האגודה הרבות ואף הגברנו והגדלנו אותן בכל התחומים בהתאם למדיניות שאנחנו מתווים זה שנים והאתגרים שהצבנו בפנינו.

תקצר היריעה מלפרט ומלתאר את מלוא הישגינו השנה ואת רשימת החברים הארוכה, ובראשם חברי הוועד, הסגנים וראשי הוועדות -  שנרתמו לתמוך ולפעול וכולם, בלי יוצא מן הכלל, על חשבונם ועל חשבון זמנם הפרטי. כולכם מודעים ומודים להם.

אנו עומדים בפני תקופה חדשה ומאתגרת ביותר. בחודשים הקרובים נפנה את בניין "בית הסופר" על פי תנאי חוזה מכר זכויות האגודה במגרש שנחתם ב – 11 באוגוסט 2013. בחודשים האחרונים אנחנו מקדישים מאמצים עצומים מול היזם לשפר את תנאי החוזה ולצורך כך התקשרנו עם משרד עוה"ד גדול בתל אביב שייצג אותנו מול עורכי הדין של היזם. תהיינה תוצאות המו"מ אשר תהיינה, אנחנו כבר נמצאים בתהליך של התארגנות חדשה, חיפוש מקום להעברת המשרדים ואיתור אולם מתאים לקיום אירועים. תעבור  תקופה של כ – 3 -4 שנים עד שהאגודה תוכל לשוב ל"בית הסופר", שיעבור שימור עמוק ושיפוץ משמעותי, הכולל, לצערנו, גם הפחתת שטח. אני מבקש להודות לחבר הוועד החדש, שלמה אברמוביץ, שנרתם יחד עמי להובלת המו"מ מול היזם.

תודה מעומק ליבי לחברי הוועד המסורים, ובעיקר לחדשים שבהם, שנרתמים ברצון ובאהבה לכל מטלה ובלי תמיכתם קשה היה לשמור על רמה ספרותית גבוהה ובמקביל לשמור על זכויות האגודה ועתידה. תודה מיוחדת לשתי סגניותיי, הסגנית ומ"מ היו"ר, ד"ר דורית זילברמן והסגנית אדיבה גפן, אשר כל אחת בתחומי אחריותה באגודה ובנושאים אחרים שעולים מדי פעם לסדר היום, עושות עבודה מצוינת ומסורה.

לסיום, ברצוני להביע הערכה והכרת תודה עמוקה לצוות העובדים המצומצם של האגודה ובראש ובראשונה ל - נירה תובל, המנכ"ל, שמנהלת וממשיכה לנהל את האגודה במסירות, ל – אלה ולחווה, עוזרותיה - שגם ארגנו וניהלו את החלקים האדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים של מערכת הבחירות בהצלחה, ל – שחר האמון על הלוגיסטיקה והארגון של האירועים ול – מאיר עוזיאל, שידו בכל. ברכה ותודה גם לכל צוות העובדים והמתנדבים במכון "גנזים" ולשתי עורכות "מאזנים", ד"ר תמר מרין ו – שרי שביט, המקפידות לשמור על רמתו הגבוהה של כתב העת.

ושוב, אני מאחל לכולנו ולכל עם ישראל, שנה בריאה, מוצלחת ומאושרת, שנה פוריה תרבותית וספרותית.בברכת שנה טובה

 צביקה ניר, יושב ראש האגודה