גיליון מאזניים - חודש יוני 2009

דבר העורכת
 
שבוע הספר העברי הצטרף כבר מזמן למניין "חגי ישראל ומועדיו", אותו אנו מציינים מדי שנה, ומאזניִם, כתב העת הוותיק מכולם, על אחת כמה וכמה. אף שנדמה ששבוע הספר הפך זה מכבר המוני משהו או כפי שמכנה אותו רם אורן בראיון המתפרסם כאן: ׳שוק הספר׳  עמ׳ 30  . כך או כך חגיגה הוא.
 
ובפתח הפעם, מאמרה המרתק של פרופ׳ זיוה שמיר: "לחדש ימינו כקדם". ביאליק על חג השבועות, על מגילת רות ועל יחסנו כלפי הזרוהאחר.
"...ביאליק חלם אפוא כל ימיו לכתוב אפוס משוכלל נוסח מגילת רות, שבו כל משפט מוליך העלילה קדימה, אך לא הצליח לעשות כן... מעניינת וסימפטומטית היא העובדה שחלומו זה לחבר אפיקה עברית החל להתגשם רק משהחליט לחבר אגדות קדומים על רקע שבו ישב העם בארצוובמולדת, ובמיוחד כשהשלים בארץ-ישראל את הגִרסה השנייה הנרחבת של "אגדת שלושה וארבעה", שבה השיא עברי ואישה נוכרייה במגילת רות...".
עוד בגיליון ראיון מעניין שערכה בלהה וינשטוק עם הסופרת והעיתונאית אילת נגב שהיא עצמה אחראית לראיונות רבים שערכה עם סופרים ומשוררים(, עם בן זוגה העיתונאי יהודה קורן, עם צאת ספרם המשותף המגולל את חייה הסוערים של אסיהג׳, מי שהייתה אהובתו של המשוררטדיוז. ולראשונ , סקירה נרחבת על הקשר הספרותי של פסטיבל ישראלהנערך בימים אלה בירושלים. במדורים הקבועים: מיכל דורון מארחת הפעם על ספת הגרפולוג את סרוונטס, אביו מולידו של דון קיחוטה; מאוצרות גנזים חושפת דבורה סתוימכתב של המשורר גבריאל פרייל לידידושמעון הלקין; ומן הגנזך בחר בלפור חקק את מאמרו של דוד שמעוני, שפורסם במאזניִם )חוברת ו׳, אב תשט"ו, אוגוסט 1955 (; ניצה קרןבמונוגרפיה אודות יצירתה של רות אלמוג)קריאה מיתו-פואטית באגם הפנימי(. עוד בגיליון: שירים מאת המשורר ארז ביטון, נאוה סמל, צביקהשטרנפלד, ללי מיכאלי ועוד לצד משוררים חדשים: טל מרחב, סיגל בן-יאיר, שני כסיף, עדי ליבוביץ׳ועוד, וכן תרגומי שירהשל משה דור וו. ס.מרווין( ושלמה אביו, שמביא לנו מהשירה התורכית את בהצ׳תנג׳טגיל; וכן סיפורים מאת יעקבבוצ׳ן ואילן עמית לצד מספרים חדשים שזהו להם פרסום ראשון: גבי בן-אברהם, רועי שילקרוט, ליאורה ברוך ואיזה גורן וכמו תמיד מדור ספרים וביקורות ספרים.
 
לשערי מאזניִם בחרתי הפעם בציוריו של דודו הראל מתוך התערוכה: ציורי מרוקו, שהתקיימה באפריל 2009 בגלריה העירונית, ירושלים.
Image
תוכן עניינים
 
ציפי שחרור: דבר העורכת (עטיפה קדמית פנימית(
פרופ׳ זיוה שמיר: לחדש ימינו כקדם )מאמר (2
וו. ס. מרווין: הַטֶּרֶד הַצוּחֵֹק/יוֹם הַשָּׁנָה לְמוֹתִי/נִזְכָּר )תרגום (7
מיכל דורון: מאחורי סורג ובריח )גרפולוגיה (8
רות נצר: נעָמֳי   )שיר ( 9
ארז ביטון: מַחֲזוֹר לְשִׁירִים סְפָרַדִּים )שירה ' ( 10
אילן עמית: לוסיה )סיפור (12
דליס: אַתָּה מַקְשִׁיב – ואריאציות שיריות  )שירה(15
בלהה דבורי: הקשר הספרותי )מאמר (16
דבורה סתוי: מאוצרות ׳גנזים׳ )גנזים (18
איריס שני: שׁוּק לֵוִינְסְקִי )שירה(19
יעקב בוצ׳ן: מהלכת על פי תהום )סיפור(20
ללי ציפי מיכאלי: הֵכֶּרוּת מְחֻדֶּשֶׁת )שירה (23
לאה טרן: שואה ושירה )מאמר (24
בלהה וינשטוק: עַם הספר בשבוע הספר )ראיון(26
שני כסיף: עָנָף שֶל אִוֶּלֶת )שירה(28
בהֶּצְ'ֶת נֶגָ'טגִֶיל: אהבת סתרים/בַּאֲשֶׁר לָאַהֲבוֹת )תרגום (29
אביטל יניב: שבוע הספר – דעת יחיד )ראיון(30
סיגל בן-יאיר: לאְןָ )שירה (31
איזה גורן: ליצן רוקד בגשם )סיפור(32
אסתר אייזן: אגֶרְוףֹ )שירה (33
דוד שמעוני: מתוך יומן )מן הגנזך (34
חיים סֶפְטי: חַיֵּינוּ הַשּׁוֹקְעִים בָּאָרֶץ הַשּׁוֹקַעַת )שירה (37
רועי שילקרוט: סְטְרֶפְּטוֹקוֹפִי )סיפור (38
גבי בן-אברהם: תות )סיפור (40
טל מרחב: עֲבוֹדָה זָרָה )שירה(41
ליאורה ברוך: הייתי חתול רחוב )סיפור(42
עדי ליבוביץ‘: שָׁמ יַ םִ/דְּמוּת )שירה (43
ניצה קרן: האגם הפנימי )מאמר(44
אביה בן-דוד: אבו אלג'יר )ביקורת(48
דליס: שירי אהבתך )ביקורת (50
יערה בן-דוד: מוזר היה אורח חיי ופליאה נתיבתם )ביקורת(51
מירון ח. איזקסון: כמו איש עִיוֵור )ביקורת(53
דורית זילברמן: קולות מילדות אבודה )ביקורת(54
משה גרנות: למה לו ביקורת עכשיו? )ביקורת (56
ד"ר דוד גורביץ': זך נגד זך )ביקורת (58
דליס: רקוויאם למנצח )ביקורת (60
הרצל חקק: ביבר הדמיונות )ביקורת(61
אדלינה קליין: איפה את חיה )ביקורת(62
דוד מלמד: ספרים שהגיעו למערכת )ספרים על המדף(64
בלפור חקק: דבר היו"ר)עטיפה אחורית פנימית(