דבר העורך מאזניים

לכבוד חברי אגודת הסופרים,                       י' שבט תשע"ו , 20 בינואר, 2016

הנדון: כתב העת 'מאזניים'

חברים יקרים,
אני שמח ונרגש להיכנס לתפקיד עורך כתב העת 'מאזניים', ומודה לקודמי בתפקיד, ד"ר משה גרנות.
אני מקווה שבעקבות השינויים שמתוכננים בכתב העת, שעליהם עמלנו יחד -
יו"ר האגודה החדש, צביקה ניר, יו"ר המערכת החדשה, ד"ר דורית זילברמן,
כמו גם חברי המערכת, פרופ' אביבה דורון, חיים פסח, ד"ר יערה שחורי ורנה ורבין
– יתפוס 'מאזניים' מקום מרכזי בשיח הספרותי-תרבותי הגועש שמתנהל עכשיו בישראל.
זאת, הן מבחינת היצירות שיתפרסמו בו, והן מבחינת הדיונים הספרותיים שיתנהלו בו.
היצירות והמאמרים שיפורסמו בכתב העת ייבחרו על פי תפיסת חברי המערכת
ותפיסתי שלי באשר לאיכותם הספרותית ונחיצותם לכתב העת.

אני מזמין אתכם אפוא לשלוח מיצירותיכם לתא הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
ואני מקווה לפרסם מהן בגיליונות הקרובים.
שלכם, בברכה חמה,
מתן חרמוני