האם מלחמת אחים?

האם מלחמת אחים?
האם מלחמת אחים?

מוצאי צום ט' באב

יום חמישי, 27.7.23 בשעה 21:00

בית הסופר, אליעזר קפלן 6, תל אביב