27 יולי 2020 | נכתב ע"י 

הגשת יצירות לפרס ברנר 2020

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל
מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2020

Image

השנה יוענק פרס ברנר לסיפורת

בסך 50,000 ₪

וכמו כן

פרס ברנר לספר ביכורים לסופרים צעירים

(בסוגה: סיפורת. לסופרים ילידי שנת 1980 ואילך)

 בסך 10,000 ש"ח

פרס ברנר 2020 יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה (החל מכ"ט בסיון תשע"ט, 2-7-2019).

פרס ברנר לספר ביכורים לסופרים צעירים 2020 יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנתיים האחרונות, (החל מח' בתמוז תשע"ז 2-07-2018)

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.

סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות

הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), צריכים להגיע  עד ליום 17-9-2020, יום חמישי כ"ח באלול תש"פ,  לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.