27 יולי 2021 | נכתב ע"י 

הגשת יצירות לפרס ברנר 2021

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל
מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2021

Image

השנה יוענק פרס ברנר לסיפורת,

בסך 50,000 ₪

וכמו כן

פרס ברנר לספר ביכורים לסופרים צעירים

(ספר ביכורים בסוגה סיפורת. לסופרים ילידי שנת 1981 ואילך)

 בסך 10,000 ש"ח

הפרסים יוענקו לספרים שהופיעו בשנה האחרונה

(החל מיום ג' בתשרי תשפ"א, 21-9-2020)  

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.

סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות

הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר 2021), צריכים להגיע  עד ליום חמישי, כ"ד בתשרי תשפ"ב, 30-9-2021, לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, (למשלוח בדואר: אגודת הסופרים העברים, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002).