4 אוגוסט 2022 | נכתב ע"י 

הגשת יצירות לפרס ברנר 2022

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל
מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2022

Image

פרס ברנר לפרוזה,

ופרס ברנר לשירה.

כל אחד מן הפרסים על סך 50,000 ₪

פרס ברנר לפרוזה יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה,

(החל מח' באב בחשון תשפ"א 5-8-2021)

פרס ברנר לשירה יוענק לספר שירה עברי שהופיע בשלוש השנים האחרונות,

(החל מכ"ט בסיון תשע"ט 02-07-2019).

אין חבר השופטים דן בספר של סופר\משורר אשר הוענקו לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.

סופרים, משוררים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות

את הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), יש להביא עד ליום חמישי, ז' באב תשפ"ב 4-08-2022  לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, בית הסופר, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.

Image