הזמנה לאספה כללית שנתית 2021

asefa2021700

ז' אלול תשפ"א, 15.08.21

הזמנה לאספה כללית שנתית

של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

האספה תתקיים ביום ג', 31.08.21 כ"ג אלול תשפ"א, בשעה 18:00

באולם טשרניחובסקי בבית הסופר

רחוב אליעזר קפלן 6 תל-אביב

על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר ומזכיר לאספה.
  2. דיווח על פעילות הוועד בשנה החולפת.
  3. אישור הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2020.*
  4. הצגת המלצות דו"ח ועדת הביקורת ביחס לפעילות האגודה לשנת 2020.
  5. הסמכת ועד האגודה לדחות את מועד הבחירות ליו"ר האגודה ומוסדותיה בשל אילוצים הנובעים ממגפת הקורונה והמגבלות השונות.
  6. שינוי תקנון האגודה – מצ"ב נוסח מוצע (מעבר לדף)
  7. אישור חידוש מינויו של רו"ח של האגודה ושכרו.

האסיפה תתקיים על פי מגבלות התו הירוק כפי שיהיו נכון ליום 31.8.21

על  החברים המעוניינים להשתתף באספה השנתית להירשם מראש

 בטל. 03-6953256 או בדוא"ל hava@hebrew-writers.org

בהגיעכם לאספה בבית הסופר, יש לשמור על ריחוק חברתי ולעטות מסיכה.

במידה ותיאסר התקהלות – האספה תתקיים בזום.

בכל מקרה של שינוי בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יפורסם עדכון בדוא"ל, בדף הפייסבוק ובאתר האינטרנט של אגודת הסופרים.

נוכחותך חשובה.

צביקה ניר,

יו"ר אגודת הסופרים העברים

* הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי זמינים לעיון כלל החברים במשרדי האגודה בבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6 תל אביב. לתאום מועד לעיון בדוחות, ניתן לפנות למשרדי האגודה בימים א-ה בשעות 10:00 עד 16:00 טל. 03-6953256.