הזמנה להשקת הספר לפלנד מאת: אידה קידר-מליץ

הזמנה לפלנד

הזמנה להשקת הספר לפלנד

מאת: אידה קידר-מליץיום חמישי 12.1.23

בשעה 19:30

בבית הסופר, רחוב קפלן 6, תל אביב