הזמנה להשקת ספרו של משה גרנות גם ג'וזף סיסקו צחק

הזמנה משה גרנות

הזמנה להשקת ספרו של משה גרנות גם ג'וזף סיסקו צחק

יום חמישי 7.7.22 19:30

בבית הסופר, קפלן 6, תל אביב