הזמנה להשקת ספרו של עמיר עקיבא סגל שירת מחאה בישראל - בתחילת המאה העשרים ואחת

שירת מחאה בישראל

הזמנה להשקת ספרו של עמיר עקיבא סגל שירת מחאה בישראל - בתחילת המאה העשרים ואחת

יום רביעי 29.3.23 19:30

אולם ביאלק בית הסופר

אליעזר קפלן 6, תל אביב