"הלום קרב סיפורו של אב שכול" מאת אורי בינדר

krav

"הלום קרב סיפורו של אב שכול" מאת אורי בינדר

יום שני 2.5.22 בשעה 10:30

בבית הלוחם, שמואל ברקאי 49

אפקה, תל-אביב