השקה לספר "קצב של מילים" ספרו של מנחם פאלק

מנחה: דליס
 משתתפים: צביקה ניר- יו"ר אגודת הסופרים
פרופסור אביבית קפאח, דר' צדוק עלון, עו"ד עצמון יניב סגן ומ"מ יו"ר אגודת הסופרים
קריאה אמנותית- מוטי סנדק