השקת ספרו של פרופ' אזי לב-און - רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב: ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות

רצח תאיר ראדה 700

השקת ספרו של פרופ' אזי לב-און
רצח תאיר ראדה ופרשת רומן זדורוב: ממסד, צדק, אזרחים ורשתות חברתיות


יום שלישי, 20.6.23, א' תמוז תשפ"ג, בשעה 19:30
בבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, ת"א