והגדת לבתך סדר פה-סח פמיניסטי אלטרנטיבי ברוח החירות וזכויות נשים

והגדת לבתך700


והגדת לבתך
סדר פה-סח פמיניסטי אלטרנטיבי ברוח החירות וזכויות נשים

יום חמישי 30.3.23 בשעה 19:00
בבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, ת"א