זכויות החברים

חברות באגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (ע"ר) מקנה לך כרטיס חבר ואת הזכויות הבאות :

 • הכרה במעמדך כסופר/ת הראוי/ה להיות חבר/ה באגודת הסופרים העברים.
 • זכאות להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית.
 • זכאות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה, בכפוף לתשלום דמי חבר כנדרש והיעדר חובות כספיים לאגודה.
 • זכאות לבחור ולהיבחר לכל ממוסדות האגודה הנבחרים, בכפוף להוראות תקנון האגודה.
 • זכאות לאירוע ספרותי על הופעת ספר חדש, קבלת אולם ביאליק ללא תשלום.
 • אפשרות לחברות בוועדות השונות, חבר/ שופט בוועדה לפרסים ספרותיים וכד'.
 •  קבלת מידע חודשי על פעילויות תרבות וספרות ב"בית הסופר", כניסה ללא תשלום או בהנחה (לפי הענין) לאירועים פרותיים המאורגנים ע"י האגודה.
 • קבלת כתבי-עת היוצאים מטעם האגודה : "מאזנים", "ירושלים-מאסף לדברי ספרות", "צפון" וכל פרסום שיוחלט עליו בעתיד.
 • קבלת יעוץ משפטי מקצועי (במחיר סמלי), בתיאום מראש בנושאים:זכויות יוצרים, מיסוי ועוד.
 • עדכון החברים על פרסים ספרותיים, קבלת רשימת פרסים וקרנות מסודרת.
 • קבלת במה במפעלים נוספים כגון: לקסיקון סופרי ישראל, אתר אינטרנט (בשלבי בניה).
 • הנחה בשיעור של 25% בפרסום בכתב העת "מאזנים".
 • קבלת מידע על יוזמות, הנחות וכד' שיפורסמו עת לעת.
 • טיוטת חוזה – מו"ל.
 • מועמדות לפרס ישראל בהמלצת האגודה.

דמי חבר 250 ₪ עד גיל 70

125 ₪ לחבר מעל גיל 70