טופס הצטרפות כמנוי מאזנים

אבקש להצטרף כמנוי "מאזנים" לשנה.

כנגד הצטרפות המנוי (המזכה אותי בקבלת 6 גיליונות במהלך השנה הקרובה), אני מתחייב/ת להעביר את התשלום ע"ס 250 ₪ .
את התשלום ניתן לשלוח בצ'ק לכתובת האגודה או בכרטיס אשראי באמצעות שיחת טלפון למזכירות האגודה.