4 דצמבר 2023 | נכתב ע"י 

'כרעם ביום בהיר'- קול קורא למשוררים ומשוררות

קול קורא כרעם ביום בהיר 700

'כרעם ביום בהיר'- קול קורא למשוררים ומשוררות

אגודת הסופרו ת והסופרי ם העברים בישראל והגלריה על הצוק מזמינים אתכם. ן
להגיש שירים לערב 'מדברים שירה' בעריכה ובהנחיית ד"ר נורי ת יעקבס צדרבוים .

בימים אלה אנו נערכים להעלאת התערוכה 'כרעם ביום בהיר' בגלריה
'על ה'צוק, בנתני ה – אותה אוצרים: אריק שניידר ונעמי כרוך .

הנכם מוזמני ם.ו ת להציע שירי ם למפגש שיתקיים בגלריה במסגרת אירועי
'מדברים שירה'- בו נמשיך להדהד ממילה לתמונה וחוזר חלילה – 'וקראנו זה אל זה ונאמר' .
נושא התערוכה מוביל לנושא השירה 'כרעם ביום בהיר '

הנכם מוזמנים להציע שירים אשר עוסקים בנושא הזה – קריאה, זעקה, קול,
אמירה, שירה - או כל מה שפרץ אל חיינו 'כרעם ביום בהיר' .

מספר הקוראים מוגבל!!! !

האירוע יתקיים בחלל התצוגה בגלרי ה 'על הצוק'

את השירים יש לשלוח עד לתארי ך – 13.12.23
לד"ר נורית יעקבס צדרבוים – nurit@nuritart.co.il