מחאת הסופרות והסופרים קוראים ספרות התנגדות במרחב הציבורי

מחאת הסופרים 700

מחאת הסופרות והסופרים קוראים ספרות התנגדות במרחב הציבורי

רביעי | 1.3 | 11:00

ירושלים, חיפה, תל אביב, באר שבע