"מחרבות נקום" סופרים ומשוררים בשיח פתוח בעקבות המצב

7002מחרבות נקום הערב

"מחרבות נקום"

סופרים ומשוררים בשיח פתוח בעקבות המצב

הערב | 12/10 | 21:00

בזום