"מחרבות נקום" שיח מס' 7 שיח פתוח בעקבות המצב

מחרבות נקום 7

"מחרבות נקום" שיח מס' 7 שיח פתוח בעקבות המצב

חמישי, 23/11, 21:00

בית הסופר, קפלן 6 ת"א