"מחרבות נקום" שיח מס 9

מחרבות 9 700

"מחרבות נקום"
שיח מס 9

סופרים, משוררים, ואנשי רוח
בשיח פתוח בעקבות המצב

רביעי | 6/12 | 21:00
בית הסופר, קפלן 6 ת"א

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/4671046444?pwd=SW1TbXlPamxBNlg2Y1ZVTEQ1dVVFUT09
Meeting ID: 467 104 6444
Passcode: 1234567