מעבר לקו הגמר / אויף יענער זייט ענדליניע מאת טובה נווה

kav052270

מעבר לקו הגמר / אויף יענער זייט ענדליניע מאת טובה נווה

יום שני 20.6.22 בשעה 19:30

בבית הסופר, אליעזר קפלן 6 ת"א