"מפגשיר" לא מפסיקים לשיר בנושא: "שיכרון"

מפגשיר 26

"מפגשיר" לא מפסיקים לשיר
בנושא: "שיכרון"

שלישי, 26.3.24, 17:00
בבית הסופר, קפלן 6 ת"א

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/4671046444?pwd=SW1TbXlPamxBNlg2Y1ZVTEQ1dVVFUT09

Meeting ID: 467 104 6444
Passcode: 1234567