"מפגשיר" 64 הפנינג רב תחומי: "געגועים"

"מפגשיר" 64 הפנינג רב תחומי: "געגועים"
"מפגשיר" 64 הפנינג רב תחומי: "געגועים"

יום רביעי, 18.8.21, 19:00
בזום